in artykuły

O sprawności poznawczej człowieka słów kilka

Na jakiej podstawie można ocenić ludzką sprawność umysłową? Jakie czynniki mają decydujący wpływ na taką ocenę? Bez wątpienia czynnikiem najważniejszym jest tu pamięć, dzięki której możemy się uczyć. Ogromną rolę odgrywa też myślenie abstrakcyjne, koncentracja oraz mowa. Niestety, wszystkie te elementy mogą stać się przyczyną problemów. Wystarczy, że pojawi się czynnik mający negatywny wpływ na pamięć lub na koncentrację, by zaczęły się poważne problemy związane z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie. Co zatem warto wiedzieć na temat sprawności umysłowej? Na jakie niebezpieczeństwa jest ona narażona?

Pamięć i koncentracja: jaką rolę spełniają w naszym życiu?

Pamięć to jeden z najważniejszych czynników decydujących o naszej sprawności umysłowej. Gdy pamięć zaczyna zawodzić, zaczynają się poważne problemy. Ponieważ pamięć (a w szczególności pamięć krótkotrwała) oraz koncentracja są ze sobą ściśle powiązane, warto w porę ćwiczyć i jedno, i drugie. W jaki sposób?
Ważną sprawą jest wczesne rozpoznawanie problemów z pamięcią. Problemy z powtórzeniem krótszego numeru mogą wskazywać na zaburzenia pamięci sensorycznej, z kolei brak umiejętności skupienia się na czytanym artykule wiąże się z pamięcią krótkotrwałą. Warto podkreślić, że w przypadku pamięci krótkotrwałej bardzo ważna jest umiejętność koncentrowania się, gdyż obie te rzeczy mają na siebie ogromny wpływ. Najpoważniejszym problemem są problemy związane z pamięcią krótkotrwałą, która ma ogromy wpływ na nasz rozwój osobisty i zawodowy. Pamięć, szczególnie ta długotrwała, ma ogromny wpływ na tak ważne procesy, jak uczenie się i opanowywanie zdolności. Uczymy się przez całe życie, zatem problemy z pamięcią ma każdym etapie życia poważnie utrudniają nam zdobywanie nowych umiejętności.

Sprawność poznawcza a orientacja

Zdolność orientacji również ma ogromny wpływ na naszą sprawność poznawczą. Dotyczy to wszystkich form orientacji, którą można podzielić na orientację czasową, przestrzenną, sytuacyjną oraz orientację w odniesieniu do osób. Zdolność orientacji pozwala nam znaleźć się w swym środowisku, dzięki niej możemy też odnaleźć się w swym otoczeniu.

Mowa oraz myślenie abstrakcyjne

Wpływ mowy oraz myślenia abstrakcyjnego na naszą sprawność poznawczą również ma ogromny wpływ. Umiejętność posługiwania się językiem jest przecież bardzo ważną zdolnością umysłową, która ogromnie pomaga nam w życiu. Ci, którzy cierpią z powodu zaburzeń związanych z umiejętnością doboru słów, mają przecież znacznie więcej problemów związanych z komunikowaniem się z innymi ludźmi. Równie ważne jest myślenie abstrakcyjne, dzięki któremu możemy sobie poradzić z bardziej skomplikowanymi procesami myślowymi. Abstrakcyjne myślenie pozwala nam dostrzegać różnice i podobieństwa pomiędzy przedmiotami lub pojęciami, dzięki niemu jesteśmy z stanie zrozumieć przysłowia oraz aluzje.

Co zagraża naszej sprawności poznawczej?

Niestety, tak ważna dla nas sprawność poznawcza, jest narażona na wiele zagrożeń. Istnieje wiele czynników, które sprawiają, że nasza pamięć, koncentracja lub zdolność myślenia abstrakcyjnego przestają funkcjonować prawidłowo. Depresje, zaburzenia snu, zbyt częste sięganie po alkohol oraz środki nasenne – wszystko to prowadzić może do otępienia, które znane jest też doskonale jako demencja. Taki problem dotyczy bardzo wielu osób starszych, choć i młodsi, prowadzący niezbyt zdrowy styl życia, narażają często swą sprawność poznawczą na wiele zbędnych kłopotów.

Written By:

Psychoterapeuta, zawodowo zajmujący się zaburzeniami pamięci i koncentracji u osób w każdym wieku. Prywatnie pasjonat fotografii i niskokosztowych podróży po Europie.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *